Utilizarea stabilizatorilor de sol

Stabilizatorii se utilizează în special la drumurile nemodernizate (drumuri de pământ şi drumuri pietruite),  astfel:

  •  stabilizarea pământurilor coezive (argilă grasă, argilă nisipoasă, argilă prăfoasă) conform STAS 10473/1;
  • stabilizarea straturilor rutiere:

- straturi de formă conform  STAS 12253;

- umpluturi, strat de fundaţie din agregate stabilizate, conform STAS 10473/1.

Tipurile de lucrări de construcţie la care se utilizează produsele de stabilizare sunt: drumuri comunale, drumuri de exploatare, acostamente, parcări, drumuri secundare, drumuri pentru depozite, îndiguiri, terenuri de joacă pentru copii, alei pietonale în parcuri.

În cazul autostrăzilor, datorita traficului greu şi foarte greu şi a terenurilor de fundare (care în general în ţara noastră sunt slabe) se impune un sistem rutier cu o grosime mare.

De aceea o soluţie de stabilizare a solului are un cost redus, având o calitate superioară ce aduce o economie substanţială în execuţia drumului prin reducerea cantităţii de material care se utilizează la realizarea acestuia.

Astfel se reduc atât cantităţile de material (agregate, pământuri, etc) ce trebuie achiziţionate, transportate şi depozitate în apropierea amplasamentului drumului. De aici rezultă atât o organizare de şantier mai puţin costisitoare datorită spaţiilor mai reduse de depozitare cât şi un cost efectiv al drumului mai mic.

 

<<Stabilizatori de sol  Avantajele utilizarii>>