Servicii

  • Livrare de produse enzimatice utilizate pentru toate categoriile de sol din România şi consultanţă tehnică pentru aplicarea acestora;
  • Consultanţă privind elaborarea de certificate de conformitate şi agremente tehnice pentru produse utilizate în construcţii de infrastructură rutieră dar şi în alte tipuri de construcţii;
  • Studii de cercetare şi proiectare în domeniul transporturilor (studii de trafic şi circulaţie rutieră, anchete de trafic, studii de fezabilitate pe diverse moduri de transport, masterplan-uri de transport);
  • Elaborare de lucrări de consultanţă, asistenţă şi proiectare tehnică în domeniul infrastructurii rutiere (drumuri, poduri) și aeroportuare, cu toate fazele de proiectare incluse (studiu de fezabilitate, expertiză tehnică, proiect tehnic, detalii de execuţie);
  • Studii privind elaborarea planurilor de acţiune şi a hărţilor de zgomot strategice pentru diverse centre urbane și pentru toate tipurile de trafic (rutier, feroviar, aerian);

Colaboratorii direcţi ai firmei noastre au experienţă relevantă în elaborarea hărţilor strategice de zgomot atât în ţară cât şi în străinătate, la nivelul diferitelor centru urbane şi pentru toate tipurile de trafic. În conformitate cu obligaţiile legale prevăzute de HG nr.321/14.04.2005 prin care s-a transpus în legislaţia românească Directiva nr. 49/2002 CE, administraţiile publice locale au obligaţia evaluării şi gestionării zgomotului ambiental la care este supusă populaţia prin implementarea următoarelor măsuri: determinarea expunerii la zgomotul ambietal, prin întocmirea hărţilor de zgomot; punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor privind zgomotul ambiental şi efectele sale; adoptarea, pe baza datelor din hărţile de zgomot, a planurilor de acţiune având cas cop prevenirea şi reducerea zgomotului ambiental acolo unde este cazul, în special a nivelurilor de expunere care pot avea efecte dăunătoare asupra sănătăţii umane.

Respectând prevederil HG nr. 321/14.04.2005 şi a OM nr. 1260/2012 care aduce modificări importante primei hotărâri, EXPERTRANS LEVEL poate realiza în bune condiţii tehnice şi economice servicii de realizare a hărţilor strategice de zgomot care să presupună: realizarea hărţii acustice în format GIS – 3D prin simulare cu soft specializat, validarea hărţii acustice prin măsurători în teren, realizarea hărţii strategice de zgomot, a hărţilor de conflict şi a documentaţiei necesare în vederea raportării către comisia de pe lângă autoritatea teritorială de mediu, elaborarea planurile de acţiune pentru combaterea zgomotului.

  • Consultanţă şi participarea directă la realizarea de studii de cercetare în domeniul mediului (bilanţuri de mediu);
  • Consultanţă în domeniul elaborării documentaţiei de participare la licitaţii prin sistemul electronic de achiziţii publice, elaborarea documentaţiilor pentru accesarea fondurilor europene;
  • Anchete, sondaje, studii de piață