Stabilizatori de sol

STABILIZATORI DE SOL LA INFRASTRUCTURA RUTIERĂ

Stabilizatorii de sol pot spori semnificativ proprietăţile solului ce constituie o bază de construcţie a unei infrastructuri. Rezultatele se remarcă printr-un drum mai rezistent şi mai trainic, cu o capacitate sporită de încărcare şi o permeabilitate scăzută. Stabilizarea solului cu un stabilizator de sol corespunzător va duce la scăderea costurilor de construcţie şi de mentenanţă, cât şi la creşterea generală a calităţii întregii structuri.

Tehnologia de stabilizare a solului este o tehnologie viabilă din punct de vedere tehnic şi economic, care poate să îmbunătăţească proprietăţile mecanice ale solului astfel încât pot fi construite drumuri mai rezistente şi mai durabile. 

Stabilizatorii de sol fac posibilă utilizarea în construcţii, modernizări sau ranforsări de: drumuri publice, drumuri de exploatare, drumuri industriale interioare şi exterioare, drumuri care sunt legate direct de reţeaua drumurilor publice, platforme industriale (auto sau de depozitare în aer liber), platforme de parcare, locuri de staţionare, alei carosabile, platforme portuare, piste, căi de rulare şi platforme aeroportuare, pentru care trebuie să se respecte şi prescripţiile tehnice în vigoare specifice acestor lucrări.

 

Utilizarea>>