Avantajele utilizării stabilizatorilor de sol

 • permite atingerea rapidă a gradului de compactare a solului – min. 95 %;
 • creste capacitatea portantă şi rezintenţa la îngheţ-dezgheţ a structurii;
 • înlocuiește cu succes celelalte soluţii şi tehnologii de stabilizare a solurilor;
 • nu se impun lucrări de întreţinere speciale;
 • se reduce timpul de execuţie pentru stabilizarea solurilor;
 • conferă drumurilor de pământ o bună lucrabilitate şi o creştere a durabilităţii în timp a acestora;
 • se obţine o structură constantă, omogenă în plan longitudinal şi transversal;
 • traficul este stânjenit pe distanţe scurte, numai pe un sens de circulaţie;
 • avantaje ecologice evidente datorate reutilizării în totalitate a materialelor din structura rutieră existent;
 • reduce sau elimină materiale scumpe prin stabilizarea cu materialele locale sau alte agregate în vederea reducerii costurilor.

Utilizarea stabilizării este eficientă și la reciclarea drumurilor de asfalt existente din următoarele considerente:

 • conţinutul mărit de pietriş din vechea structură va mării portanţa;
 • particulele cu plasticitate mărită ajută la retenţia criblurii;
 • suplimentarea cu material (sol) de granulaţie şi plasticitate deficitară va creşte de asemenea rezistența şi impermeabilitatea;
 • includerea în masa ce urmează a fi stabilizată a stratului asfaltic reciclat (scarificat) va crea o fundaţie deînaltă rezistență.

Produsele de stabilizare a solului sunt proiectate şi produse astfel încât să mărească capacitatea de compactare şi înlăturare a apei din sol (porozitate scăzută) minimizând astfel efectul distructiv al apei în condiţii de încărcare. Acestea combinate cu efectul asupra dublului înveliş electric al particulei de argilă duc la formarea unei structuri stabilizate cu densitate şi factor portant superior chiar şi în solurile ce nu conţin suficiente fracţiuni cu plasticitate ridicată.

 

<<Utilizarea  Punerea in opera>>